1 december. Ansvarslösheten är en affärsstrategi

20121201-120626.jpg

Jag skrev först en Rodeo-krönika, och sen en längre text som var väldigt rolig att skriva och som jag tror man kan läsa från och med kanske nästa vecka, om etisk shopping och H&M:s och andras produktionsvillkor. Just H&M har fått mycket skit nu i höst sedan Kalla Fakta granskade deras fabriker i Kambodja, vilket de (Karl-Johan Persson i Näringsliv, bland annat) tycker är orättvist: de är inte sämre än någon annan och de bidrar faktiskt till att höja minimilöner och läskunnighet i produktionsländerna, vilket också Lotta Dinkelspiel påpekar i Affärsvärlden. Dessutom skapar de arbetstillfällen. Samtidigt behöver man inte vara något geni för att räkna ut att det inte är av omsorg som H&M förlägger sin produktion dit den är allra billigast och där det inte finns några krav på att betala ut levnadslön. Ansvarslösheten är en affärsstrategi. Så kalla den det.

Den retorik modeföretag använder sig av för att försvara löner som är så låga att de inte går att leva på har vissa likheter med den som används i den DN-ledare som den här veckan gick till sexköpens försvar, så länge de sker utomlands, eftersom att “kvinnor i Niger” kanske inte har några andra försörjningsmöjligheter än prostitution. Så torskar är ett slags biståndsarbetare, skulle man kunna säga? Man gör liksom gällande att den standard för vad som anses vara ett anständigt liv här, i Europa – tak över huvudet, mat på bordet, social mobilitet, att kunna sätta sina barn i skolan, att kunna spara pengar, att inte vara utelämnad till att sälja sex som enda försörjningsmöjlighet – inte riktigt gäller i utvecklingsländerna.*

Nä, jag jämför inte prostitution med arbete på textilfabrik. Utan att ha prövat någotdera gissar jag att det senare är betydligt mer önskvärt. Men både DN Ledare och Lotta Dinkelspiel får det att låta som om sexköp och masskonsumtion av billigt producerade textilier är någonting i grunden bra, att målen på något sätt skulle helga medlen. Man behöver inte vara något geni för att räkna ut att det inte ligger till så heller.


* här kan man även dra en parallell till djurhållning och slaveri!! Som Johan Strindlund gjorde i “Jordens herrar” förra året. Men det hinner jag inte nu.

Leave a Comment

Filed under Blogg

Comments are closed.